Přístupnost pro vozíčkáře

skoda-logo

Toto mapování Metalové cesty bylo možné realizovat díky spolufinancování od firmy ŠKODA Auto, a. s.

Začátek trasy je v bezprostřední blízkosti upraveného autobusového nádraží a železniční zastávky Mladá Boleslav město. Přístup na nástupiště zastávky je řešen svislou zdvihací plošinou (dveře šířka 78 cm; plošina šířka 108 cm, hloubka 146 cm, nosnost nezjištěna). Možnost využití vyhrazených parkovacích stání je v garážích přilehlého obchodního centra Bondy.

Která zastavení Metalové cesty si zde můžete prohlédnout?

ŠKODA MUZEUM


První úsek trasy mírně stoupá (max. 4 %) ulicí tř. Václava Klementa cca 600 m až k parku Výstaviště. Komunikace je tvořena převážně asfaltem a kvalitní dlažbou. V části trasy v okolí městské knihovny se místy objevuje výraznější příčný sklon (až 7 %). Trasa pokračuje parkem Výstaviště a ulicemi Havlíčkova a Jaselská s převážně kvalitní dlažbou a asfaltem na Českobratrské náměstí.

Která zastavení Metalové cesty si zde můžete prohlédnout?

PARK VÝSTAVIŠTĚ, MĚSTSKÉ DIVADLO, PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, MINIZOO A BOTANICKÁ ZAHRADA, SBOR ČESKÝCH BRATŘÍ


Zde se od hlavní trasy odděluje dětský okruh, který pokračuje ulicí Klaudiánova na Komenského náměstí, zatímco hlavní trasa vede pěší zónou s hrubou historickou dlažbou k areálu Vzdělávacího centra Na Karmeli. V okolí vzdělávacího centra trasa směřuje nezpevněnou zatravněnou pěšinou k vyhlídkovému místu a dále na Komenského náměstí, kde se opět spojuje s dětskou trasou.

Která zastavení Metalové cesty si zde můžete prohlédnout?

KARMEL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, SOCHA LEGIONÁŘE, MUZEUM VOJENSKÉ HISTORIE


Návazný úsek, který vede na Staroměstské náměstí kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, má povrch z hrubší mozaikové dlažby a obtížný příčný sklon (až 8 %). Povrch Staroměstského náměstí tvoří také převážně hrubší mozaiková dlažba.

Která zastavení Metalové cesty si zde můžete prohlédnout?

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, STARÁ RADNICE, GALERIE POD VĚŽÍ, VOLNOČASOVÝ AREÁL


V horní části náměstí se opět odděluje dětská trasa směrem k ulici Železná a Na Kozině. Přechody na této části trasy jsou většinou bez úprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a s chybějícími nájezdy na chodník. V ulici Na Kozině se objevuje obtížná kombinace podélného (až 10 %) a příčného (8 – 10%) sklonu. Trasa navazuje na park u kostela sv. Havla s hrubou štěrkohlinitou cestou a dále na náměstí Míru k infocentru Mladá Boleslav, kde je společný cíl obou tras.

Po oddělení dětské trasy na Staroměstském náměstí pokračuje hlavní trasa kolem hradu Mladá Boleslav klesající ulicí Pražská brána s velmi hrubou dlažbou a nekvalitním asfaltovým povrchem v obtížné kombinaci podélného (6 – 12 %) a příčného (4 – 6 %) sklonu. Šířka chodníku v tomto úseku je nedostatečná (proměnlivá šířka 60 – 110 cm).

Která zastavení Metalové cesty si zde můžete prohlédnout?

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, MĚSTSKÝ PALÁC TEMPL, BOLESLAVSKÝ HRAD


Trasa pokračuje ulicí Pražská a Na Šafranici s převážně hrubou dlažbou s nerovnostmi, obtížným příčným sklonem (až 12 %) a několika zúženými průjezdy. V ulici Na Šafranici lze problematická místa trasy absolvovat po málo frekventované silniční komunikaci. Ulice ústí do parku Šafránka krátkým strmým klesajícím úsekem (až 19 %). K zimnímu stadionu lze z parku odbočit ulicí Viničná s asfaltovým a dlážděným povrchem.

Která zastavení Metalové cesty si zde můžete prohlédnout?

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, ZIMNÍ STADION


Trasu parkem (délka cca 1 km) tvoří udržovaná štěrkohlinitá komunikace s betonovým podkladem. Okolo naučné stezky zhruba v polovině parku trasa stoupá v obtížném podélném sklonu (10 – 12 %, délka cca 20 m) a směřuje k městskému bazénu.

Trasa okolo bazénu ke Klinice Dr. Pírka stoupá v obtížném podélném sklonu (10 %) po méně frekventované vozovce v délce cca 50 m a napojuje se na štěrkovou komunikaci. Ta prochází zahradou kliniky až k ulici Na Celně a napojuje se na chodník krátkým schodištěm (5 schodů). Schodiště lze obejít po silnici. Ulice Na Celně strmě klesá (sklon 10 %) zpět do městské zástavby k ulici Viničná přes dva neupravené přechody bez nájezdu na chodník.

Která zastavení Metalové cesty si zde můžete prohlédnout?

LESOPARK ŠTĚPÁNKA, U BAZÉNU, ZAHRADA KLINIKY DR. PÍRKA, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY


Poslední úsek trasy v délce cca 1 km mírně stoupá (sklon 4 %) širokými ulicemi Jičínská a T. G. Masaryka až k náměstí Míru, kde se u infocentra napojuje na dětský okruh.

Která zastavení Metalové cesty si zde můžete prohlédnout?

6.12.2016 12:48:38 | přečteno 2549x | jaburkova
 

Partneři

01
Infocentrum Mladá Boleslav
04
Škoda auto
05
07
10
11
20
logo PPNA
Logo Schneider Airsystems
Logo Schinkman
Logo Embe pivovar, autor: Embe pivovar
Středočeská centrala cestovního ruchu
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load