Nízkoprahový klub Činžák

Havlíčkova 787
Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 277 007 286
GSM:+420 775 560 507
E-mail:zemlicka@proximasociale.cz
vitova@proximasociale.cz
Web:https://www.proximasociale.cz/
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Posláním klubu Činžák je eliminovat rizika spojená s životním stylem a obdobím dospívání, poskytovat bezpečný prostor (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity dětem a mládeži ve věku 12 až 22 let převážně z Mladé Boleslavi a okolí. V klubu mohou bezplatně a anonymně využít poradenství, podporu a pomoc sociálních pracovníků při řešení životních situací, s kterými si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné.

Aktivity a poslání klubu

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik.

Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný pro členy cílových skupin".

V rámci nízkoprahového klubu zajišťujeme terénní sociální práci. Terénní sociální práce (streetwork) je forma sociální práce, která spočívá ve vyhledávání uživatelů v jejich přirozeném prostředí, na ulici a v poskytování sociálních služeb (poradenství, doprovod do institucí, situační a krizová intervence). Cílem terénní sociální práce je iniciovat u mladých lidí pozitivní změnu v jejich životě, která povede k omezení negativních jevů, které souvisí s jejich životním stylem.

Cíle

  • poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích
  • podporovat pozitivní změnu v životě cílové skupiny
  • doprovázet cílovou skupinu v zátěžovém období dospívání
  • omezit rizika spojená s životním stylem cílové skupiny
  • podporovat cílovou skupinu k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží
  • motivovat cílovou skupinu k zapojení do dění místní komunity
  • motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času
  • zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce
  • omezit riziko sociálního vyloučení


Činžák
 
Činžák
Činžák
Činžák
Činžák
 
 

Partneři

01
Infocentrum Mladá Boleslav
04
Škoda auto
05
07
10
11
20
logo PPNA
Logo Schneider Airsystems
Logo Schinkman
Logo Embe pivovar, autor: Embe pivovar
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load