Pristupnosť pre vozičkárov

skoda-logo

Toto mapovanie Metalovej cesty bolo možné realizovať vďaka spolufinancovaniu od firmy ŠKODA Auto, a. s.

Začiatok trasy je v bezprostrednej blízkosti upraveného autobusového nádražia a železničnej zastávky Mladá Boleslav mesto. Prístup na nástupište zastávky je riešený zvislou zdvíhacou plošinou (dvere šírka 78 cm, plošina šírka 108 cm, hĺbka 146 cm, nosnosť nezistená). Možnosť využitia vyhradených parkovacích staní je v garážach priľahlého obchodného centra Bondy.

Ktoré zastavenia Metalovej cesty si tu môžete prehliadnuť?

ŠKODA MÚZEUM

Prvý úsek trasy mierne stúpa (max. 4 %) triedou Václava Klementa po ľavej strane ulice v smere chôdze. Komunikácia je tvorená prevažne asfaltom a kvalitnou dlažbou. V časti trasy v okolí mestskej knižnice sa miestami objavuje výraznejší priečny sklon (až 7 %). Po cca 400 m je nutné prejsť po priechode so zníženým obrubníkom do parku Výstaviště.

Ktoré zastavenie Metalovej cesty si tu môžete prehliadnuť?

PARK VÝSTAVISKO, MESTSKÉ DIVADLO, PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, MINIZOO A BOTANICKÁ ZAHRADA, ZBOR ČESKYCH BRATOV

Tu sa od hlavnej trasy oddeľuje detský okruh, ktorý pokračuje ulicou Klaudiánova na Komenského námestí, zatiaľ čo hlavná trasa vedie pešou zónou s hrubou historickou dlažbou k areálu Vzdelávacieho centra Na Karmeli. V okolí vzdelávacieho centra trasa smeruje k nespevnenému zatrávnenú chodníkom k vyhliadkovému miestu a ďalej na Komenského námestí, kde sa opäť spája s detskou trasou.


Ktorá zastavenie Metalové cesty si tu môžete prezrieť?


Karmel, KOMENSKÉHO NÁMESTIE, SOCHA legionára, múzeum vojenskej histórie

Nadväzný úsek, ktorý vedie na Staromestské námestie okolo kostola Nanebovzatia Panny Márie, má povrch z hrubšej mozaikovej dlažby a obtiažny sklon (až 8 %). Povrch Staromestského námestia tvorí tiež prevažne hrubšia mozaiková dlažba. 

Ktoré zastávky Metalovej cesty si tu môžete prezrieť?


Kostol Nanebovzatia Panny Márie, STAROMESTSKÉ NÁMESTIE, STARÁ RADNICA, GALÉRIA pod vežou, Rekreačné AREÁL

V hornej časti námestia sa opäť oddeľuje detská trasa smerom k ulici Železná a Na Kozin. Prechody na tejto časti trasy sú väčšinou bez úprav pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a s chýbajúcimi nájazdy na chodník. V ulici Na Kozina sa objavuje obtiažna kombinácia pozdĺžneho (až 10%) a priečneho (8 - 10%) sklonu. Trasa nadväzuje na park pri kostole sv. Havla s hrubou štěrkohlinitou cestou a ďalej na námestí Mieru k infocentre Mladá Boleslav, kde je spoločný cieľ oboch trás.
Po oddelení detskej trasy na Staromestskom námestí pokračuje hlavná trasa okolo hradu Mladá Boleslav klesajúci ulicou Pražská brána s veľmi hrubou dlažbou a nekvalitným asfaltovým povrchom v ťažkej kombinácii pozdĺžneho (6 - 12%) a priečneho (4 - 6%) sklonu. Šírka chodníka v tomto úseku je nedostatočná (premenlivá šírka 60 - 110 cm).


Ktorá zastavenie Metalové cesty si tu môžete prezrieť?


Staromestské námestie, MESTSKÝ PALÁC Temple, Boleslavská HRAD

Trasa pokračuje ulicou Pražská a Na šafraníci s prevažne hrubou dlažbou s nerovnosťami, obtiažnym priečnym sklonom (až 12%) a niekoľkými zúženými prejazdy. V ulici Na šafraníci možno problematické miesta trasy absolvovať po málo frekventovanej cestnej komunikácii. Ulica ústi do parku Šafránka krátkym strmým klesajúcim úsekom (až 19%). K zimnému štadiónu možno z parku odbočiť ulicou Viničná s asfaltovým a dláždenými povrchom.


Ktorá zastavenie Metalové cesty si tu môžete prezrieť?


Židovský cintorín, ZIMNÝ ŠTADIÓN


Trasu parkom (dĺžka cca 1 km) tvorí udržiavaná štěrkohlinitá komunikácie s betónovým podkladom. Okolo náučné chodníky zhruba v polovici parku trasa stúpa v ťažkom pozdĺžnom sklonu (10 - 12%, dĺžka cca 20 m) a smeruje k mestskému bazénu.
Trasa okolo bazéna ku Klinike Dr. Pierka stúpa v ťažkom pozdĺžnom sklone (10%) po menej frekventované vozovke v dĺžke cca 50 m a napája sa na štrkovú komunikáciu. Tá prechádza záhradou kliniky až k ulici Na Colné miesto a napája sa na chodník krátkym schodiskom (5 schodov). Schodisko je možné obísť po ceste. Ulica Na Colné miesto strmo klesá (sklon 10%) späť do mestskej zástavby k ulici Viničná cez dva neupravené prechody bez nájazde na chodník.


Ktorá zastavenie Metalové cesty si tu môžete prezrieť?


LESOPARK ŠTĚPÁNKA, U BAZÉNA, ZÁHRADA KLINIKY DR. PIERKO, NÁMESTIE REPUBLIKY

Posledný úsek trasy v dĺžke cca 1 km mierne stúpa (sklon 4%) širokými ulicami Jičínská a T. G. Masaryka až k námestí Mieru, kde sa u infocentra napája na detský okruh.


Ktorá zastavenie Metalové cesty si tu môžete prezrieť?


KOSTOL A PARK U SVÄTÉHO HAVLA


6.12.2016 12:48:38 | prečítané 2551x | jaburkova
 

Partneři

01
Infocentrum Mladá Boleslav
04
Škoda auto
05
07
10
11
20
logo PPNA
Logo Schneider Airsystems
Logo Schinkman
Logo Embe pivovar, autor: Embe pivovar
Středočeská centrala cestovního ruchu
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load